Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Národný infodeň k návrhom pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024


Začiatok: 15. 11. 2022 09:00

Koniec: 16. 11. 2022 15:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Radi by sme vás pozvali na národné informačné dni k návrhom pracovných programov rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Podujatie s názvom Národný infodeň k návrhom pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024 sa uskutoční online počas dvoch dní  – 15. – 16. novembra 2022 od 9:00 do 14:40 hod.

Cieľom podujatia bude predstaviť návrhy nových pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024 spolu s témami výziev, misiami či partnerstvami odbornej verejnosti, vedeckým a výskumným pracovníkom, inovátorom, kľúčovým stakeholderom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším kľúčovým aktérom zo súkromného sektora, ako aj všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o dianie v prostredí európskeho výskumu, vývoja a inovácií.

Podujatím vás budú sprevádzať jednotlivé národné kontaktné body zodpovedané za príslušnú oblasť Horizontu Európa. Vďaka nim sa dozviete, ako budú vyzerať nové pracovné programy a aj to, aké témy budú k dispozícii na podávanie projektových návrhov v najbližších dvoch rokoch. Zároveň vám predstavia možnosti aj vo výskumno-inovačných misiách EÚ a Európskych partnerstvách.

V rámci programu Horizont Európa sa každé dva roky vypracúvajú nové pracovné programy, v ktorých sa stanovujú výzvy na predkladanie projektov, ich rozsah a rozpočty. Tieto dokumenty podliehajú revíziám, ale po ich schválení Európskou komisiou stanovujú podmienky výskumných projektov v rámci rôznych častí programu Horizont Európa a poskytujú výskumným pracovníkom jasný prehľad o dostupných finančných prostriedkoch.

Program

Záznamy z podujatia:

  1. deň podľa programu
  2. deň podľa programu

Na podujatie je potrebné vopred sa registrovať pod textom. Registrácia je už otvorená. Po registrácii vám príde automaticky email aj s linkou na online vysielanie. Starostlivo si tento email uchovajte.

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie na obdobie rokov 2021 až 2027 a ide o doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii. Program bude podporovať témy a oblasti rozčlenené do troch hlavných pilierov – excelentná veda, globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a inovatívna Európa.

Pridať do Google Calendar