Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Na káve s NCPs #4: Čo je nové v EIC Accelerator?


Začiatok: 18. 04. 2024 13:00

Koniec: 18. 04. 2024 14:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu Európa

Miesto konania: online

Štát: Slovensko
Aké sú aktuálne podmienky v najatraktívnejšej finančnej schéme pre technologické startupy?

Aké firmy si vyberá Európska komisia?

Aké sú podporné schémy na prípravu žiadostí?

O tomto a mnohom ďalšom budeme hovoriť v ďalšom diele online stretnutím „Na káve s NCPs“ s podtitulom „Čo je nové v EIC Accelerator?“ z dielne Národnej kancelárie Horizontu. Stretnutie sa uskutoční online 18. apríla 2024 od 13:00 do 14:00 hod. Diskutovať budú spolu Peter Szuttor a Ivan Filus, národné kontaktné body pre EIC programu Horizont Európa na Slovensku.

Zaregistrujte sa na podujatie (bezplatne)

Podujatia sa môžete zúčastniť po kliknutí na odkaz na vysielanie: https://video.nti.sk/join?cejwxoozc2a. Počas vysielania môžete spíkrom klásť aj otázky.

Pridajte si tento termín do svojho kalendára a zároveň sa vám do kalendára uložia aj termíny našich nasledujúcich online káv.

 

EIC Accelerator podporuje spoločnosti (hlavne MSP vrátane startupov) pri rozširovaní vysoko inovačných projektov s potenciálom vytvoriť nové trhy alebo narušiť existujúce. Poskytuje unikátnu kombináciu financovania od 0,5 do 17,5 milióna eur a služieb v rozvoji podnikania.

Zameriava sa najmä na inovácie založené na vedeckom objave alebo technologickom prelome (deep tech), kde je potrebné významné financovanie po dlhšiu dobu, než môžu byť generované výnosy (patient capital). Takéto inovácie často majú problém získať financovanie, pretože sú s nimi spojené vysoké riziká a dlhý časový horizont.

Podpora a financovanie z EIC Accelerator sú navrhnuté tak, aby umožnili inovátorom prilákať celkové potrebné investície pre rozšírenie v kratšom časovom rámci. EIC Accelerator podporuje neskoršie etapy vývoja technológií ako aj ich rozširovanie. Technologická zložka vašej inovácie musí byť preto testovaná a validovaná v laboratóriu a inom relevantnom prostredí (napr. aspoň na úrovni technologickej zrelosti TRL5). EIC Accelerator sa snaží podporovať spoločnosti, kde podpora EIC pôsobí ako katalyzátor pre prilákanie ďalších investorov potrebných pre rozšírenie inovácie.

 

V tejto debate sa pozrieme na:

 • aké sú najvýznamnejšie zmeny a ako funguje EIC Accelerator od začiatku 2024,
 • nové pravidlá trikrát a dosť, nové platformy a formuláre,
 • ako funguje investičný Fond EIC,
 • čo ponúkajú ostatné schémy EIC (Transition, Pathfinder),
 • Seal of Excellence,
 • národné schémy a podpora napojená na EIC,
 • európske a slovenské úspešné firmy.

 

Taktiež si v rámci stretnutia:

 • zrekapitulujeme možnosti podpory pre startupy
 • dáme priestor pre vaše otázky

 

V tomto vydaní sa s vami stretnú:

 • Ivan Filus – konzultant BIC Bratislava, slovenský národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE), manažér slovenského zastúpenia siete Enterprise Europe Network a koordinátor aktivít EEN2EIC na Slovensku, spoluarchitekt inovačných ekosystémov v SR a finančných schém pre technologické firmy
 • Peter Szuttor – národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC), Európske inovačné ekosystémy (EIE) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) z Národnej kancelárie Horizontu Európa pri CVTI SR

 

Ďalšie informácie:

 

Ďalšie témy* a termíny:

Dátum: Téma: Komu je téma určená:
23. 5. 2024 Silný koordinátor – základný predpoklad úspechu Začiatočníci/mierne pokročilí
27. 6. 2024 Personálne výdavky Pokročilí
26. 9. 2024 Lump sum (tvorba rozpočtu, realizácia projektu) (Mierne) pokročilí
24.10. 2024 Ako môže EIT pomôcť firmám a startupom?  EIT, EIT Health/Urban Mobility, Success Story (Mierne) pokročilí
28.11. 2024 Podpora a prekonávanie prekážok pri zapájaní sa do programu HE

*témy sa môžu meniť v závislosti od preferencií účastníkov

 

 

Pridať do Google Calendar