Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MSCA – Fostering balanced mobility flows in Europe


Začiatok: 15. 11. 2021 00:00

Koniec: 16. 11. 2021 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Slovinské predsedníctvo Rady EÚ

Miesto konania: online
Slovinské predsedníctvo Rady EÚ pozýva na online konferenciu k téme Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA) a podpora vyvážených tokov mobility v Európskom výskumnom priestore, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 16. novembra 2021.

MSCA 2021 conference

Konferencia sa bude zaoberať otázkami nevyváženej cirkulácie mozgov, reverznej mobility a procesmi reintegrácie výskumných pracovníkov MSCA do ich krajín pôvodu po ukončení ich grantových pobytov. Na jednej strane totiž akcie MSCA významne prispeli k rozvoju európskeho výskumného priestoru, prostredníctvom podpory medzinárodnej, medzisektorovej a interdisciplinárnej mobility výskumno-inovačných pracovníkov. Na strane druhej však nevyvážené mobilitné trendy stále predstavujú veľkú výzvu pre EÚ a jej členské štáty.

Kľúčové témy diskusie:

  • (Ne)vyvážené smerovanie mobility,
  • Návratová mobilita a reintegračné procesy,
  • Neistoty spojené s výskumnou kariérou,
  • Zdieľanie best practices medzi inštitúciami,
  • Politiky a nástroje.

Program podujatia a viac informácií nájdete na webstránke konferencie, v prípade záujmu sa nezabudnite zaregistrovať.

Kontakt na Slovensku pre danú oblasť.

Zdroj: SI2021, 25.10.2021, zur

Pridať do Google Calendar