Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň pre výzvy v oblasti Európske inovačné ekosystémy


Začiatok: 21. 09. 2021 09:00

Koniec: 21. 09. 2021 12:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EIC a EISMEA

Miesto konania: online
Európska rada pre inovácie (EIC) a Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EISMEA) zorganizovali 21. septembra 2021 online informačný deň pre záujemcov o výzvy oblasti Európske inovačné ekosystémy. Na podujatí boli predstavené výzvy pracovného programu Európske inovačné ekosystémy 2021-2022 a iniciatívy Startup Europe v rámci pracovného programu Európskej rady pre inovácie pre rok 2021.

Cieľom oblasti Európske inovačné ekosystémy je vytvoriť inkluzívnejšie, prepojenejšie a efektívnejšie inovačné ekosystémy, ktoré podporujú škálovanie firiem a inovácie riešiace dôležité spoločenské problémy. Táto oblasť má dve hlavné destinácie:

  • CONNECT – zameraná na prepájanie inovačných ekosystémov podporujúcich inkluzívnosť v Európe
  • SCALEUP – zameraná na podporu väzieb vnútri a medzi inovačnými ekosystémami, ktoré podporia udržateľný rast firiem v Európe

Výzvy v rámci tejto oblasti sú už otvorené a ich uzávierky sú 26. októbra 2021 pre destináciu CONNECT, 10. november 2021 pre destináciu SCALEUP a 18. november 2021 pre výzvu Startup Europe.

Záznam z podujatia

Zdroj: EK, zverejnené: 28.9.2021, autor: lda

Pridať do Google Calendar