Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň EK k výzvam Klastra 5 na rok 2022


Začiatok: 03. 02. 2022 10:00

Koniec: 03. 02. 2022 17:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Európska komisia oznámila dátum informačných dní pre Klaster 5 Programu Horizont Európa: Klíma, energetika a mobilita, ktoré sa budú konať 3. februára 2022 od 10:00 do 17:00 hod.

Počas informačných dní bude predstavených 74 otvorených tém z pracovného programu pre Klaster 5 na rok 2022, ktoré poskytnú potenciálnym žiadateľom príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach získania grantov programu.

Horizon Europe info days

Program podujatia:

10:00 – 10:25 – Úvodné privítanie

10:25 – 11:20 – Skúsenosti z hodnotiaceho procesu prvých výziev KL5

11:20 – 12:35 – Predstavenie tém Destinácie 2 (A competitive and sustainable European battery value chain; Communities & Cities)

Predstavenie tém Destinácie 3 (Energy systems, grids and storage)

Predstavenie tém Destinácie 5 (Zero-emission road transport, Aviation)

14:00 – 15:15 – Predstavenie tém Destinácie 3 (Carbon capture, utilisation and storage; Energy systems, grids and storage)

Predstavenie tém Destinácie 3 (Global leadership in renewable energy)

Predstavenie tém Destinácie 5 (Impact of transport on environment and human health; Waterborne transport)

15:30 – 16:45 – Predstavenie tém Destinácie 4 (Highly energy-efficient and climate neutral EU building stock)

Predstavenie tém Destinácie 3 (Global leadership in renewable energy)

Predstavenie tém Destinácie 6 (Multimodal and sustainable transport systems for passengers and goods)

Na podujatie nie je potrebné sa registrovať.

Súvisiace dokumenty:

Pre viac informácii, kontaktujte príslušné NCP na Slovensku.

Zdroj: CINEA, 18.1.2022, mit

Pridať do Google Calendar