Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň EK – Digitalizácia, priemysel a vesmír


Začiatok: 29. 06. 2021 09:00

Koniec: 30. 06. 2021 14:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Informačný deň Európskej komisie pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa sa uskutoční v dňoch 29.06.2021 – 30.06.2021 online. Relevantné záznamy sú už k dispozícii podľa programu.

Informačný deň je relevantný pre výskumné inštitúcie, univerzity či podniky, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v rámcovom programe Horizont Európa v rámci Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír.

Pracovný program pre Klaster 4 nájdete zverejnený na Funding & Tenders Portál v časti Reference Documents (pod  Work Programme & Call documents, 2021 -2022, HE Main Work Programme 2021 – 2022).

Claster 4 - digitalizácia, priemysel a vesmír

Viac informácií a program podujatia

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: Horizon Europe NCP Portal, 15.06.2021, erh

Pridať do Google Calendar