Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hydrogen Week 2024


Začiatok: 18. 11. 2024 10:00

Koniec: 22. 11. 2024 17:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Clean Hydrogen Joint Understanding

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko

Odkaz: www.euhydrogenweek.eu
Vodíkové hospodárstvo prekreslí energetickú mapu. Vodík bude bezpochyby zohrávať kľúčovú úlohu pri transformácii energetiky, najmä pri získavaní rýchlo rastúceho množstva obnoviteľnej energie. Preto sa v celosvetových pretekoch o dosiahnutie cieľov Parížskej dohody vodíkové technológie dostávajú čoraz viac do centra pozornosti a v súčasnosti sa považujú za kľúčové a lukratívne príležitosti.

Preto čoraz viac spoločností a investorov uprednostňuje vodík. Každé podnikateľské rozhodnutie však so sebou nesie riziko a na jeho zmiernenie sú kľúčové prepojenia a výmena poznatkov.

Podujatie „Hydrogen Week 2024“ je taviacim kotlom silných a vplyvných lídrov, tvorcov politík, výskumníkov a koncových používateľov.

Zástupcovia spoločnosttí budú mať príležitosť nájsť si nových zákazníkov, investorov a partnerov na spoluprácu, ako aj budú mať možnosť zúčastniť sa na podnetných prezentáciách počas konferencie.

Na základe úspechu Európskeho vodíkového týždňa 2023 sa aj tento rok Hydrogen Europe, Európska komisia a partnerstvo Čistý vodík spojili, aby spojili celý vodíkový sektor na jednom mieste na celý týždeň konferencií, výstav a skvelých príležitostí na nadväzovanie kontaktov.

V rámci minuloročnej konferencie sa predstavili najvýznamnejšie zainteresované strany vo vodíkovom priemysle, ktoré sa zaoberali najnaliehavejšími témami, ktorým toto nové odvetvie čelí: potreba naliehavosti aj pragmatizmu pri vytváraní regulačného rámca, jedinečné výzvy, ktorým čelia rôzne odvetvia pri dekarbonizácii a ako im môže vodík pomôcť, a ako zostať lídrom v odvetví, ktoré upútalo pozornosť zvyšku sveta.

V celom výstavnom priestore si účastníci konferenciu budú môcť pozrieť najnovšie technológie elektrolyzérov a palivových článkov, ako aj zoznámiť, dotknúť sa a vyskúšať si vodíkové nákladné vozidlá, autobusy a autá.

Viac informácií pribudne na našej stránke čoskoro.

REGISTRÁCIA

PROGRAM

mit, 12.6.2024

Pridať do Google Calendar