Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Implementation Day: Grant Management in Horizon Europe _#3


Začiatok: 24. 10. 2023 09:30

Koniec: 24. 10. 2023 13:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Do pozornosti dávame tretiu časť zo série „Horizon Implementation Day 2023“, ktorá sa uskutoční dňa 24. októbra 2023 od 9:30 hod. a poskytne vám podrobné informácie o grantovom manažmente v rámci programu Horizont Európa.

Program

HE Grant Management

Zdroj: EK, 9.8.2023, kas

Pridať do Google Calendar