Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe Matchmaking Event on Digital and Emerging Technologies and Human – centred AI


Začiatok: 24. 01. 2022 09:30

Koniec: 24. 01. 2022 13:30

Typ podujatia: Brokerage event
Dňa 24.01.2022 sa uskutoční online podujatie zamerané na matchmaking k výzvam z oblasti digitalizácia v rámci Klastra 4 programu Horizont Európa.

Toto online matchmakingové podujatie bude zamerané na výskumnú a inovačnú komunitu Cyprusu, Grécka, Poľska, Slovinska, Maďarska a Litvy, ale je otvorené aj pre ďalšie relevantné európske zainteresované strany.

Uzávierka registrácie a predkladania pitch prezentácií na matchmaking event je 19.01.2022.

Viac informácií a možnosť registrácie na podujatie

digital and emerging AI

Zdroj: SBRA, 13.01.2022, erh

Pridať do Google Calendar