Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe info days – Cluster 2


Začiatok: 18. 10. 2023 09:30

Koniec: 18. 10. 2023 16:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EC

Miesto konania: online
Európska komisia organizuje dňa 18. októbra 2023 informačný deň pre klaster 2 programu Horizont Európa s názvom Horizon Europe info days – Cluster 2, počas ktorého budú záujemcovia o podanie projektových návrhov informovaní o výzvach na rok 2024 a súvisiacich podmienkach.

Výzvy budú otvorené vo všetkých troch destináciách:

  • Destinácia 1: Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných
  • Destinácia 2: Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu
  • Destinácia 3: Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

Predpokladá sa, že všetky témy budú zahŕňať zameranie na spoločenské a humanitné vedy a rodový rozmer.

Klaster 2 „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ sa zameriava na plnenie cieľov a priorít EÚ so zameraním na posilňovanie demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a reagovanie na mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie a ich formovanie.

Program:

9:30 – 10:00 Otvorenie

10:00 – 11:00 Destinácia 1: Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných

11:15 – 12:15 Destinácia 2: Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu

13:30 – 14:30 Destinácia 3: Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

14:45 – 15:55 Prierezové témy / Tipy a ďalšie kroky pre žiadateľov

Následne 19. októbra 2023 sa bude konať Brokerage Event (partnerská burza). Na podujatie je potrebné sa registrovať.

Pracovný program na roky 2023 – 2024

Hero Image

Pre viac informácií môžete kontaktovať príslušné NCP – Elena Žáková.

Zdroj: EC, 24.7.2023, elz

Pridať do Google Calendar