Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe Digital – Face2Face Brokerage (Klaster 4)


Začiatok: 15. 12. 2022 07:00

Koniec: 17. 12. 2022 00:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Ideal-ist

Miesto konania: online
Ideal-IST – sieť Národných kontaktných bodov programu Horizont Európa pre Klaster 4 časť digitalizácia v spolupráci s Enterprise Europe Network organizuje online brokerage event v dňoch 15. 12. 2022 – 16. 12. 2022 prostredníctvom platformy b2match.

Brokerage event sa zameriava na vyhľadávanie partnerov do konzorcií v rámci výziev v novom pracovnom programe klastra 4 na roky 2023-2024, a to na časti:

  • Destination 3: World Leading Data & Computing Technologies
  • Destination 4: Digital & Emerging Technologies for Competitiveness & Fit for the Green Deal
  • Destination 6: A Human-centered and Ethical Development of the Digital & Industrial Technologies

Viac informácií a možnosť registrácie na brokerage event

Viac informácií ako správne pripraviť tzv. krátku „pitch“ prezentáciu nájdete na našom webe v e-learningovom videu s názvom Hľadanie partnerov do konzorcia.

Súvisiace podujatie:

12. – 14. 12. 2022  – Informačné dni programu Horizont Európa ku Klastru 4, viac informácií

Zdroj: b2match platforma, 28.11.2022, erh

Pridať do Google Calendar