Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe Decarbonisation of the Built Environment Community Building and Brokerage Event


Začiatok: 25. 01. 2024 10:30

Koniec: 25. 01. 2024 13:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Innovate UK

Miesto konania: online

Štát: online
Brokerage event k výzvam partnerstva Built4People pre výzvy 2024 s názvom Horizon Europe Decarbonisation of the Built Environment Community Building and Brokerage Event sa uskutoční dňa 25. 1. 2024.

Toto podujatie sa zameria na networking v rámci vznikajúcich projektových návrhov v oblasti európskeho výskumu a inovácií, ako aj na vytváranie sietí pre výzvy v rámci Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita (témy v oblasti energetiky a dekarbonizácie – 2024 Built4People topics) programu Horizont Európa.

Brokerage event organizuje Innovate UK, ale je otvorené pre všetky krajiny a všetky organizácie sa na ňom môžu zúčastniť.

V nadväznosti na pridruženie Spojeného kráľovstva k programu Horizont Európa sa podujatia zamerajú na budovanie komunity s európskymi partnermi v oblasti výskumu a vývoja v energetike.

Zoznam tém:

mit, 20.12.2023

Pridať do Google Calendar