Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe – Brokerage event for Cluster 4 – Space calls 2023/2024


Začiatok: 18. 10. 2023 09:00

Koniec: 29. 02. 2024 17:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: COSMOS4HE

Miesto konania: online
Sieť Národných kontaktných bodov pre klaster 4 – oblasť Vesmír COSMOS4HE organizovala v októbri 2023 online brokerage podujatie k výzvam klastra 4 na rok 2023/2024 v oblasti Vesmír, ktoré zostalo otvorené pre dlhodobé hľadanie partnerov až do 29.02.2024.

V rámci podujatia je možné si vopred dohodnúť online stretnutia prostredníctvom platformy b2match. Pre tipy ako si hľadať partnerov do konzorcia a pripraviť pitch prezentáciu si pozrite naše E-learningové video o hľadanie partnerov do konzorcií.

Možnosť registrácie a viac informácií o podujatí

Súvisiace podujatie:

11. – 12. 10. 2023  – Informačné dni EK k výzvam 2024 klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, viac informácií.

Zdroj: b2match, 04.10.2023, erh

Pridať do Google Calendar