Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

eVALUatE-Prečo sa stať hodnotiteľom pre program Horizont Európa?


Začiatok: 07. 04. 2022 09:30

Koniec: 07. 04. 2022 11:30

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: online

Miesto konania: online
Európska kancelária Cypru – kancelária v Bruseli, kancelária NCBR v Bruseli – Business & Science Poland, Slovinská asociácia podnikov a výskumu, Univerzita Eötvösa Loránda, Národná kancelária pre výskum, vývoj a inovácie v Maďarsku a Litovská styčná kancelária pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli (LINO) organizujú podujatie s názvom „eVALUatE – Prečo sa stať hodnotiteľom pre program Horizont Európa?“

Toto online podujatie bude zamerané na pridanú hodnotu hodnotenia návrhov rámcových programov výskumu, vývoja a inovácií.

Po hlavnom príhovore Európskej komisie o tom, ako sa stať hodnotiteľom, bude nasledovať panelová diskusia o tom, prečo sa stať hodnotiteľom, v ktorej vystúpia rečníci z Cypru, Poľska, Slovinska, Maďarska a Litvy. Otázky ako napríklad:

  • Ako hodnotíte návrh?
  • Kde začnete?
  • Na čo sa v projekte ako hodnotiteľ pozeráte?
  • Aké sú výhody (a nevýhody) toho, že ste hodnotiteľom? a mnohé otázky ďalšie budú zodpovedané.

Podujatie sa bude konať v utorok, 7. apríla 2022 od 9:30 do 11:30

Ak máte záujem o účasť na podujatí, zaregistrujte sa tu. Uzávierka registrácie je v pondelok 4. apríla 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 17.3.2022, slord

Pridať do Google Calendar