Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Europe’s Rail Joint Undertaking Info Day and Call for Proposals 2024


Začiatok: 09. 02. 2024 10:00

Koniec: 09. 02. 2024 17:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EU Rails JU

Miesto konania: online

Štát: online
Pozývame vás na Informačný deň Spoločného podniku pre európske železnice, ktorý sa uskutoční 9. februára 2024 o 10:00 hod SEČ.

Plánujete predložiť svoj projektový návrh do nových výziev Spoločného podniku pre európske železnice, ktoré sa otvoria pre rok 2024?

Práve toto podujatie vám vnesie do problematiky väčší prehľad a budete mať možnosť nájsť si zároveň partnerov na spoluprácu.

Na platforme Europe’s Rail JU si môžete:

 • vytvoriť profil vašej inštitúcie a informovať o svojich expertízach, skúsenostiach, projektových zámeroch a službách, ktoré ponúkate
 • vyjadriť svoj záujem o jednu alebo viacero tém výzvy Spoločného podniku Europe’s Rail 2024
 • nájsť si partnerov pre svoj projektový návrh alebo sa pripojiť ku vznikajúcemu konzorciu
 • naplánovať si bilaterálne online stretnutia počas informačného dňa

Viac o výzve ‘Europe’s Rail Call for Proposals 2024’

 • rozpočet: 21 700 000 EUR
 • otvorenie výzvy: 25. január 2024
 • uzávierka výzvy: 7. máj 2024

Na podujatí, ktoré sa uskutoční 9.2.2024, sa dozviete o cieľoch európskeho programu pre výskum a inovácie v oblasti železničnej dopravy a zoznámite sa s možnosťami, ako sa zapojiť do zvyšovania atraktívnosti železničnej dopravy pre ľudí aj podniky v Európe. Dozviete sa viac informácií o nadchádzajúcej výzve Spoločného podniku pre európske železnice, na ktorú je alokovaných 21,7 milióna EUR.

Program podujatia:

 • 10:00 – 10:15 otvorenie
 • 10:15 – 10:30 hod – Presentation of the Call for Proposals 2024
 • 10:30 – 11:00 hod – Europe’s Rail Programme open call Topics:
 • HORIZON-ER-JU-2024-FA2-SNS: EU-RAIL – SNS SYNERGY: Digital & Automated testing and operational validation of the next EU rail communication system (Léa Paties – Senior Programme Manager, Europe´s Rail Joint Undertaking)
 • HORIZON-ER-JU-2024-FA5: DIGITAL AUTOMATIC COUPLER – testing to support DAC authorisation, mix and match for DAC coupler head and draft gear interchangeability and DAC hybrid coupler fitting solutions (Javier Ibáñez de Yrigoyen – Senior Programme Manager, Europe´s Rail Joint Undertaking)
 • HORIZON-ER-JU-2024-FA7 : Hyperloop – roadmap towards industrialisation and harmonized implementable concept (udit Sandor – Programme Manager, Europe´s Rail Joint Undertaking)
 • 11:15 – 11:45 – Horizon Europe legal and financial guidelines (Vincent Declerfayt – Head of Corporate Services, Europe´s Rail Joint Undertaking)
 • 11:45-12:00 – Questions & answers

Touto výzvou na predkladanie návrhov chce spoločný podnik Železnice Európy vytvoriť synergie so Spoločným podnikom pre Inteligentné siete a služby (Smart Networks and Services Joint Undertaking), ktoré sa budú zaoberať digitálnym a automatizovaným testovaním a overovaním prevádzky budúceho železničného komunikačného systému EÚ v rámci vlajkového projektu (Flagship Project). Jednotlivé témy (topics) výzvy podporujú aktivity v rámci oblasti nadväzujúc na výsledky úspešného vlajkového projektu Flagship Project 2 R2DATO a Flagship Project 6 FutuRe. Výzva tiež stavia na výsledkoch inovačného programu predchádzajúceho partnerstvaShift2Rail Innovation Programme 5, European Digital Automatic Coupler Delivery Programme a na výstupoch projektu Flagship Project 5 TRANS4M-R.

Ďalším cieľom výzvy je posilniť spoluprácu rôznych promotérov hyperloopov (hyperloop promoters) pri technologickej konvergencii hyperloopových riešení definovaním prevádzkových, bezpečnostných a spoľahlivých aspektov a posúdením ekonomickej životaschopnosti na podporu oblasti JU- Flagship Area 7.

Viac informácií o témach výzvy nájdete v Pracovnom programe EU Rails JU na rok 2024 (Work Programme 2024.)

Zdroj: EU Rails JU, 9.1.2024, mit
 

REGISTRÁCIA do 7. marca 2024

Pridať do Google Calendar