Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Europe’s Rail Info Day 2023


Začiatok: 04. 10. 2023 09:00

Koniec: 04. 10. 2023 17:00

Typ podujatia: Informačný deň
Pozývame vás na Informačný deň Spoločného podniku pre európske železnice, ktorý sa uskutoční 4. októbra 2023 o 9:00 hod online.

Na podujatí, ktoré sa uskutoční v deň otvorenia výzvy, sa dozviete o cieľoch európskeho programu pre výskum a inovácie v oblasti železničnej dopravy a zoznámite sa s možnosťami, ako sa zapojiť do zvyšovania atraktívnosti železničnej dopravy pre ľudí aj podniky v Európe. Dozviete sa viac informácií o nadchádzajúcej výzve Spoločného podniku pre európske železnice, na ktorú je alokovaných 21,2 milióna EUR.

Prostredníctvom tejto výzvy na predkladanie návrhov chce Spoločný podnik pre európske železnice budovať synergie so spoločným podnikom SESAR 3 a podporovať integrovanú chrbticu leteckej a železničnej siete pre udržateľný a energeticky efektívny multimodálny dopravný systém v Európe. Táto téma ďalej podporuje prácu vykonanú v rámci hlavnej oblasti 1 európskeho železničného podniku, ktorá sa venuje plánovaniu a riadeniu riadenia siete a riadeniu mobility v multimodálnom prostredí a digitálnym nástrojom. Okrem toho vďaka tejto výzve európska železničná sieť posilní svoje prieskumné výskumné činnosti, ktoré sú základnými ukazovateľmi cesty pre budúci výskum a inovácie a ktoré sa týkajú tém, ako sú hluk a vibrácie, budúce systémy metra, biodiverzita, riešenia pre riadenie disruptívnych aktív, rozšírenie siete doktorandov a modernizácia vozového parku DAC a plán kapacity.

Viac informácií o témach výzvy nájdete v pracovnom programe – Work Programme 2023-2024.

Registrácia na podujatie je už otvorená.

Zdroj: EU Rail JU, 13.9.2023, mit

Pridať do Google Calendar