Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Food: How to write a good proposal


Začiatok: 14. 12. 2021 09:00

Koniec: 14. 12. 2021 17:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EIT Food

Miesto konania: online
EIT Food organizuje online webinár s cieľom prispieť k zlepšeniu kvalitu predkladaných návrhov v rámci výziev 2022.

Témy:

  • Dopady a kľúčové ukazovatele výkonnosti v súlade s programom Horizont Európa, strategické agendy EIT a EIT Food na roky 2021 – 2027.
  • Vytvorenie úspešného konzorcia, vrátane dodržiavania kritérií oprávnenosti a zapojenia externých zainteresovaných strán.
  • Výber a definícia zmysluplných výstupov, výsledkov a kľúčových ukazovateľov dopadu.
  • Zostavenie pracovného plánu, míľniky a definovanie stratégie riadenia rizík.
  • Využívanie inovačných riešení – cesta na trh, stratégia komercializácie, obchodný plán, analýza konkurenčného prostredia.

Program je zameraný na projektový návrh a jeho časti, dopady a kľúčové ukazovatele dopadu, elektronický systém Plaza,s príkladmi a diskusia.

Registrácia otvorená

Viac informácií na stránke podujatia

Kontakt na Slovensku

Zdroj: EIT Food, 10.12.2021, nakh

Pridať do Google Calendar