Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Deň koordinátorov k príprave grantových zmlúv HE


Začiatok: 26. 01. 2022 09:30

Koniec: 26. 01. 2022 12:45

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Dovoľujeme si vás pozvať na webinár organizovaný Európskou komisiou pod názvom „Horizon Europe Coordinators‘ Day on Grant Agreement Preparation“.

Účelom podujatia je poskytnúť národným kontaktným bodom, ale hlavne koordinátorom projektov HE cenné informácie k procesu prípravy a podpisu grantových dohôd schválených projektov v rámci programu Horizont Európa.

Dátum: 26. január 2022, od 09:30 do 12:45 hod.

Program:

09:30: Úvodné slovo a predstavenie rečníkov – Peter Härtwich, Isabel Vergara Ogando & Manuel Romaris (RTD.H3)

09:35: Úvod do problematiky prípravy grantovej dohody HE – Petros Belsis (RTD.H3)

10:20: Právna forma a finančná kapacita jednotlivých členov konzorcia – REA

11:05: prestávka

11:1:5 Proces predkladania a hodnotenia – Vergara Ogando & Bénédicte Charbonnel (RTD.H3)

12:00: Právne a finančné aspekty – Julien Dulot (RTD.H1)

12:45 Záver podujatia

Webinár bude vysielaný naživo cez YouTube kanál. Pre sledovanie podujatia registrácia vopred nie je potrebná.

Otázky bude možné zasielať priamo počas podujatia cez platformu Slido po použití kódu: #HORIZONNCP

Viac informácií

9.12.2021, mit

Pridať do Google Calendar