Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CZ-SK informačný deň k výzve ERA 2024


Začiatok: 08. 12. 2023 09:30

Koniec: 08. 12. 2023 12:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Národná kancelária Horizotnu, TC Praha

Miesto konania: online
Česko-slovenský informačný deň k témam výzvy ERA na r. 2024, ktorý spoločne organizuje Technologické centrum Praha a Národná kancelária Horizontu CVTI SR, sa uskutoční online dňa 8. 12. 2023 od 9:30 do 12:00 hod. Na akcii predstavíme výstupy predchádzajúcich troch výziev ERA s dôrazom na výzvu 2023, ďalej skúsenosti českých a slovenských partnerov v úspešných projektoch 2023 a detailne témy výzvy 2024, ktorá bude otvorená v období 6. 12. 2023 – 12. 3. 2024.

Program

Záznam

Prezentácie

Všeobecný úvod a výstupy doterajších výziev ERA, Anna Vosečková, TC Praha

Najčastejšia komentáre hodnotiteľov, Kvetoslava Papanová, CVTI SR

Štyri úspešné projekty z výzvy ERA 2023 s českými a/alebo slovenskými partnermi

  1. GenderSAFE, Marcela Linková, NKB Gender a veda
  2. EuroHub4Sino, Jeremy A. Garlick, VŠE v Prahe
  3. Eye of Europe,Tomáš Michalek, Výskumná a inovačná autorita SR
  4. INSPIRING ERA, Monika Bideau Repčíková, SLORD CVTI SR

Témy výzvy ERA 2024

Kontakt na Slovensku – Kvetoslava Papanová

Zdroj: NKH, 13. 11. 2023, kas

Pridať do Google Calendar