Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Coordinators’ Day on Horizon Europe Grant Management


Začiatok: 08. 06. 2023 09:00

Koniec: 08. 06. 2023 13:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Do pozornosti dávame webinár pre koordinátorov projektov v programe Horizont Európa, ktorý sa uskutoční dňa 8. júna 2023 od 9 – 13 hod. online.

Tento webinár je určený pre koordinátorov návrhov/grantov, účastníkov a iné zainteresované strany.

Registrácia nie je potrebná.

Web stránka na sledovanie podujatia – streaming:

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event230608.htm

Pridať do Google Calendar