Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cluster 2: Pre-proposal Check Event


Začiatok: 08. 11. 2023 10:00

Koniec: 08. 11. 2023 13:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Net4Society

Miesto konania: online
Pre-proposal Check Event s hodnotiteľom a s národnými kontaktnými bodmi sa bude konať on-line 8. novembra 2023. Táto akcia je pripravovaná v rámci projektu Net4Society, ktorý združuje všetky národné kontaktné body pre klaster 2.

Podujatia sa budú môcť zúčastniť len vybraní účastníci. V prípade záujmu o konzultáciu Vášho projektového návrhu pre klaster 2, vyplňte prihlášku do 18. októbra 2023.

Počet miest je limitovaný, preto si dajte záležať na kvalite prihlášky, ktorá je hlavným kritériom pre výber. V prihláške je potrebné vyplniť základné informácie o pripravovanom projektovom návrhu spolu s abstraktom. Taktiež je tam možné zadať otázky týkajúce sa prípravy daného projektové návrhu.

Účastníci budú informovaní o výsledkoch výberového procesu do 25. októbra 2023 a budú mať možnosť poslať návrh svojho projektu do 2. novembra 2023. Hodnotiteľ a vybrané národné kontaktné body si preštudujú projektový návrh pred pre-proposal check eventom. Každý vybraný účastník bude mať k dispozícii 45 minút na krátke predstavenie svojho projektu a konzultáciu s hodnotiteľom a zúčastnenými národnými kontaktnými bodmi. Odporúčame, aby účastníci využili túto konzultáciu na prediskutovanie výziev a problémov, ktorým čelia pri príprave projektu, a získali spätnú väzbu od hodnotiteľa.

Uzávierka prihlášok: 18. október 2023

Zdroj: B2match, 13.9.23, elz

Pridať do Google Calendar