Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Climate day Slovensko


Začiatok: 01. 12. 2021 13:00

Koniec: 01. 12. 2021 17:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EIT Climate KIC, Civitta

Miesto konania: online
Pripojte sa na druhý ročník konferencie CLIMATE DAY SLOVENSKO organizovanú EIT Climate KIC na Slovensku.

Cieľom podujatia je spojiť partnerov zo súkromného sektora, akademickej obce, verejného a neziskového sektora a podporiť inovatívne projekty, ktoré môžu zmeniť dopady klimatickej krízy. Témami konferencie je financovanie ekologických inovácií, vnímanie klimatickej zmeny na Slovensku, efektívna komunikácia o klimatickej kríze a udržateľná mobilita v slovenských mestách.

Program:

13:00 -13:10 – Otvorenie Climate Days Slovensko

13:10 – 13:30 – Ako ovplyvní klimatická zmena Slovensko?

13:30 – 13:45 – Ako Slováci vnímajú klimatickú zmenu.

13:45 – 14:00 – Eko-inovácie ako riešenie klimatickej krízy. Príbeh slovenskej firmy Sensoneo.

14:00 – 14:30 – Môže mať firma pozitívny dopad na klimatickú krízu a neupadnúť do green washingu?

14:30 – 15:30 – Čo treba zmeniť, aby sme žili v udržateľnej spoločnosti?

15:30 -15:45 – Otvorenie iniciatívy na podporu mestských inovácií – EIT Urban Hub Slovensko.

15:45 – 16:45 – Budúcnosť mestskej mobility na Slovensku: ako môžu inovácie zlepšiť život v meste.

16:45 – 17:00 – Európska odpoveď na klimatické zmeny: čo by mali všetci vedieť o Zelenej dohode EÚ?

Konferencia bude vysielaná naživo na YouTube – link bude zaslaný mailom po registrácii cez Eventbrite.

Slovenský Climate KIC Hub vznikol v marci 2020 spojením niekoľkých aktérov pod vedením poradenskej spoločnosti Civitta Slovakia a jeho úlohou je propagovať a rozvíjať aktivity EIT Climate KIC na Slovensku, ako aj efektívne komunikovať a klimatickej kríze s cieľom podporiť vznik spoločných projektov či politík v tejto oblasti. Členmi Hubu sú Slovenská akadémia vied, Bratislavský samosprávny kraj, Technická univerzita v Košiciach, Mesto Bratislava, Green Foundation a GA Drilling.

Zdroj, EIT Climate KIC. 18.11.2021, mit

Pridať do Google Calendar