Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage Event – Space (Vesmír)


Začiatok: 28. 06. 2021 09:00

Koniec: 28. 06. 2021 19:00

Typ podujatia: Brokerage event
Brokerage Event pre oblasť Vesmír s názvom 1st Horizon Europe Space Brokerage Event organizuje sieť NCP COSMOS2020plus a bude sa konať dňa 28.06.2021. online na platforme b2match.

Zameranie podujatia je na oblasť vesmír, ktorá je v pracovnom programe Klastra 4 programu Horizont Európa uvedená v destinácii 5. Táto príležitosť pre hľadanie partnerov do konzorcií do projektových návrhov v rámci programu Horizont Európa je relevantná pre výskumné inštitúcie, univerzity či podniky, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v rámcovom programe Horizont Európa v oblasti vesmír.

Pracovný program pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír nájdete zverejnený na Funding & Tenders Portál v časti Reference Documents (pod  Work Programme & Call documents, 2021 -2022, HE Main Work Programme 2021 – 2022).

Brokerage Event - Space 2021

Viac informácií a možnosť registrácie

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Horizon Europe NCP Portal, 15.06.2021, erh

Pridať do Google Calendar