Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage Event – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť


Začiatok: 02. 07. 2021 00:00

Koniec: 07. 10. 2021 23:59

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Európska komisia v spolupráci s Bridge2HE

Miesto konania: Online

Štát: Slovensko
Európska komisia v spolupráci s Bridge2HE zorganizovali dňa 2. júla 2021 Brokerage Event pre Horizont Európa, Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť. Kvôli vysokému záujmu je naďalej otvorená možnosť naplánovať si bilaterálne online stretnutia za účelom hľadania partnerov do konzorcií cez túto platformu, a to do 7.10.2021, kedy je plánovaná uzávierka podávania projektových návrhov pre tento klaster. Nato, aby ste si mohli tieto stretnutia dohodnúť, je nutná registrácia na platforme.

Platforma umožňuje vyhľadávanie partnerov do konzorcií pre podanie projektových návrhov do výziev Horizontu Európa pre klaster 2. Zúčastniť sa môže stále akákoľvek výskumná či kultúrna inštitúcia, univerzita či organizácia, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v Horizont Európa v oblasti posilňovania demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a formovania sociálnych, hospodárskych, technologických a kultúrnych transformácií.

Účasť odporúčame všetkým, ktorí majú záujem vytvoriť a podať projektový návrh buď ako koordinátor alebo zúčastniť sa projektu ako partner. V tomto prípade máte možnosť dohodnúť si on-line stretnutia s inými účastníkmi a prediskutovať možnú spoluprácu na projektových návrhoch.

Hlavné tematické okruhy:

  • Demokracia a správa vecí verejných
  • Európske kultúrne dedičstvo a kultúrny a kreatívny priemysel
  • Sociálne a ekonomické transformácie

Prečo využiť túto možnosť a registrovať sa? Máte možnosť:

  • Publikovať svoje profily a projektové návrhy na platforme b2match
  • Spojiť sa s inými organizáciami prostredníctvom video hovorov a správ
  • Získať nové medzinárodné kontakty a iniciovať spoluprácu
  • Vytvoriť partnerské siete a konzorciá

Užitočné linky:

* Initiate further 1:1 meetings
* View participant list
* View published projects, products, services, investments and expertise
* Publish and showcase your own cooperation wishes
* Sign-in or sign-out from ongoing 1:1 networking

Pre viac informácií môžete kontaktovať príslušné NCP.

Zdroj: https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/, 16.8.2021, elz

Pridať do Google Calendar