Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Bridging the Horizon – Manufacturing


Začiatok: 19. 10. 2023 10:00

Koniec: 19. 10. 2023 12:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: EIT Hub Israel
EIT Hub Israel spolu s EIT Manufacturing a ISERD organizuje dňa 19.10.2023 online podujatie Bridging the Horizon – Manufacturing. Hlavným cieľom podujatia je podporiť kreovanie konzorcií na podávanie projektových návrhov v programe Horizont Európa s participáciou organizácií z Európy a Izraela.

Toto podujatie sa špecificky zameriava na matchmaking v nasledujúcich témach Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa:

  • HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-03: Manufacturing as a Service: Technologies for customised, flexible, and decentralised production on demand
  • HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-05: Technologies/solutions to support circularity for manufacturing (Made in Europe Partnership)

Viac informácií o podujatí a možnosť registrácie nájdete na web stránke EIT Hub Israel

Zdroj: EIT Hub Israel, 18.09.2023, erh

Pridať do Google Calendar