Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Blue Economy Baltic Forum


Začiatok: 01. 06. 2023 11:00

Koniec: 02. 06. 2023 16:00

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: National Centre for Research and Development, NCP pre Horizont Európa a NCBR Brussels Office

Miesto konania: Gdańsk

Štát: Poľsko
Blue Economy Baltic Forum/ Fórum modrého hospodárstva v Pobaltí je nová iniciatíva zameraná na posilnenie spolupráce v regióne Baltského mora.

Fórum podporí realizáciu misie EÚ Obnoviť naše oceány a vody.

  • spojením relevantných zainteresovaných strán,
  • predstavením úspešných iniciatív a
  • poskytnutím relevantných informácií o možnostiach financovania inovatívnych projektov.

Toto podujatie ponúka príležitosť získať najnovšie informácie o možnostiach financovania projektov v oblasti modrého hospodárstva, ako aj na nadviazanie projektovej a obchodnej spolupráce.

Počas podujatia je naplánovaných:

  • množstvo zaujímavých intervencií,
  • pitching session – možnosť prezentovať svoju organizáciu na medzinárodnom fóre a
  • matchmakingové stretnutie v oblasti vodnej dopravy.

Blue Baltic 2023

Viac informácií, program a registrácia

Zdroj: NCBR, 3.5.2023, nakh

Pridať do Google Calendar