Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ako pripraviť úspešný návrh do programu Horizont Európa


Začiatok: 24. 03. 2021 10:00

Koniec: 24. 03. 2021 16:15

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Európska komisia organizovala dňa 24. marca 2021 v čase 10:00 – 16:15 online informačné podujatie s názvom Ako pripraviť úspešný projektový návrh do programu Horizont Európa.

Cieľom podujatia bolo informovať potenciálnych žiadateľov vo výzvach programu Horizont Európa o modalitách prípravy návrhov v rámci rôznych schém programu.

Program pozostával z dvoch hlavných tém: podávanie a hodnotenie návrhov a modelová grantová zmluva.

Webinár bol vysielaný cez platformu YouTube. Otázky bude možné zadávať prostredníctvom aplikácie Slido.

Program podujatia, záznam a viac informácií.

Prezentácie:

Submission and evaluation of proposals – Proposal template, basic principles, evaluation criteria (Isabel VERGARA OGANDO, Bénédicte CHARBONNEL)

The rules of the game – the Model Grant Agreement (Simona STAICU, Morten GYLLING-JORGENSEN, Julien DULOT, Sorin SERBAN)

Standard application form (RIA/IA)

General Model Grant Agreement

Zdroj: EK, zverejnené: 15.3.2021, autor: lda

Pridať do Google Calendar