Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

A Cloud for all – European Collaborative Cloud for Cultural Heritage


Začiatok: 15. 03. 2023 10:00

Koniec: 15. 03. 2023 12:30

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Európska komisia, Directorate-General for Research and Innovation, organizuje 15. marca 2023 virtuálne podujatie s profesionálmi z oblasti kultúrneho dedičstva. Cieľom tohto podujatia je iniciovať vytvorenie spoločenstva odborníkov z oblasti kultúrneho dedičstva a ukázať, ako môže byť European Collaborative Cloud for Cultural Heritage / Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo užitočný v ich každodennej práci.

Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo umožní spoluprácu medzi odborníkmi z oblasti kultúrneho dedičstva v celej EÚ prostredníctvom najmodernejších digitálnych nástrojov. Cloud, s plánovaným rozpočtom 110 miliónov EUR do roku 2025 z programu Horizont Európa, bude podporovať spoluprácu medzi kultúrnymi, kreatívnymi a technologickými oblasťami a pomôže chrániť európske kultúrne hodnoty prostredníctvom digitálnej infraštruktúry.

Komisárka Mariya Gabriel sa zaoberala potrebou, aby bohaté kultúrne dedičstvo Európy vstúpilo do novej digitálnej dimenzie na úvodnom podujatí Európskeho kolaboratívneho cloudu pre kultúrne dedičstvo. Zdôraznila, ako môže tento projekt urobiť z európskeho kultúrneho dedičstva svetového lídra v nasadzovaní digitálnych technológií na vytváranie hodnôt a výhod pre všetkých občanov.

Všetci profesionáli v oblasti kultúrneho dedičstva, ktorí majú záujem zapojiť do tohto úsilia, sú pozvaní zúčastniť sa na tomto podujatí už dňa 15. marca 2023 od 10:00 hod. Očakáva sa diskusia o tom, ako môže výskum a inovácie EÚ pomôcť organizáciám kultúrneho dedičstva stať sa úspešnými hráčmi v digitálnej sfére! Zapojiť sa bude možné prostredníctvom registračného systému na tejto platforme. Na interakciu s účastníkmi budeme používať Slido.

Účastníci sa budú môcť do tohto podujatia zúčastniť po online registrácii.

Program:

Prvá časť ‘The Cultural Heritage Cloud in practice’

 1. Setting the scene – Moderator Adeline JOFFRES
 2. Opening speech by Commissioner Mariya GABRIEL
 3. MEP Christian EHLER
 4. Digital dimension of the restoration of Notre Dame – Livio DE LUCA,
 5. Digital Cultural Heritage in the Cultural Heritage Cloud – presentation of sample cases
  a. ‘INCEPTION’ – Roberto DI GIULIO
  b. ‘NewsEye – Antoine DOUCET
  c. Making the invisible visible: underwater Malta – Timmy GAMBIN

Druhá časť ‘Building a community of practice’

 1. Introduction – Moderator Adeline JOFFRES
 2. Mobilizing museum professionals – Julia PAGEL
 3. Parallel sessions
  a. Capacity building for training opportunities on IT skills
  b. Develop collaborative work on the protection and exploitation of intellectual property rights – opportunities from managing digital images
  c. Building a community of practice for and with the users: expectations and challenges
 4. Reporting to plenary and Q&A
 5. Closing & next steps – Joanna DRAKE, Deputy Director-General of DG RTD

V prípade záujmu zapojiť sa do Cloud Community po vyplnení formulára na EUSurvey – Survey (europa.eu). Potvrdenie spolu s ďalšími podrobnosťami vám príde e-mailom.

Zdroj, elz, 21.2.2023

Pridať do Google Calendar