Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

5th Stakeholder workshop on „Safe and Sustainable by Design“


Začiatok: 06. 12. 2023 09:00

Koniec: 07. 12. 2023 17:30

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: EK

Miesto konania: Brusel/online
Piata edícia workshopu k téme Safe and Sustainable by Design (SSbD) sa bude konať v dňoch 6. – 7. decembra 2023 v Bruseli, pričom účasť je možná aj online.

Uzávierka registrácie fyzickej účasti: piatok 13. 11. 2023

Uzávierka registrácie pre online účasť: piatok 1. 12. 2023

Potvrdenie EK o fyzickej účasti: do 24. 11. 2023

Počas tohto workshopu Spoločné výskumné centrum (JRC) poskytne aktuálne informácie o výsledkoch prvého vykazovaného obdobia rámca SSbD.

Viac informácií a možnosť registrácie

Zdroj: EK, 20.10.2023, erh

Pridať do Google Calendar