Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

2nd European Mission Forum – EMIF


Začiatok: 07. 03. 2024 09:00

Koniec: 07. 03. 2024 17:30

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: TRAMI projekt

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko

Odkaz: https://www.trami5missions.eu/2nd-european-mission-forum-emif
Podujatie s názvom „2nd European Mission Forum EMIF“ je príležitosťou pre prezentáciu výsledkov takmer 2-ročnej činnosti nadnárodnej spolupráce v rámci projektu TRAMI, ako aj ďalších výsledkov a úspešných príbehov súvisiacich s misiami EÚ.

EMIF sa uskutoční iba prezenčne a bude obsahovať aktualizáciu Európskej siete misií EMiN, novozaloženej komunity s cieľom spájať odborné znalosti, skúsenosti, vedecké poznatky a praktické príklady. EMiN spája kľúčových hráčov z podnikateľského sektora, akademickej obce, organizácií občianskej spoločnosti ako aj vládnych aktérov.

Program fóra, ako i ďalšie špecializované aktivity ponúkajú možnosti pre hlbšie zapojenie sa, a to ako tradičných, tak i „nových“ hráčov na poli misií.

Návrh PROGRAMU 2nd European Mission Forum – EMIF

Link na REGISTRÁCIU

Pridať do Google Calendar