Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misie

The 2024 Cities Mission Conference

25. – 26. 6. 2024 – tretí ročník tejto konferencie s názvom „Posilnenie miest – klimaticky neutrálne a inteligentné mestá v akcii“ – Valencia