Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ocenenia New European Bauhaus 2024

Víťazi ocenenenia New European Bauhaus Prizes 2024 boli vyhlásení v apríli 2024 v štyroch kategóriách:

  • Reconnecting with nature / Spojenie s prírodou
  • Regaining a sense of belonging / Obnovenie pocitu spolupatričnosti
  • Prioritising the places and people that need it the most / Uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
  • Shaping a circular industrial ecosystem and supporting life-cycle thinking / Formovanie obehového priemyselného ekosystému a podpora myslenia v rámci životného cyklu

 

Špeciálna kategória:

  • Special recognition to Ukraine’s reconstruction and recovery effort / Osobitné uznanie úsiliu o rekonštrukciu a obnovu Ukrajiny

 

V každej zo štyroch kategórií boli vytvorené 2 paralelné súťažné línie:

A. Noví majstri európskeho Bauhausu – existujúce a dokončené projekty s jasnými a pozitívnymi výsledkami.

B. Nové vychádzajúce hviezdy európskeho Bauhausu – koncepty predložené mladými talentmi vo veku do 30 rokov. Koncepty mohli byť na rôznych úrovniach vývoja, od nápadov s jasným plánom až po úroveň prototypu.

Medzi finalistov bol nominovaný aj projekt zo Slovenska:

Urban Landscape KVP / Mestská krajina KVP, Košice

Cieľom projektu je komplexné, prepojené a strategické uvažovanie o revitalizácii verejných priestorov na sídlisku v Košiciach s ohľadom na zmeny klímy. Komplexné revitalizácie s ohľadom na klimatické zmeny sa zameriavajú na zlepšenie kvality verejných priestranstiev, rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít a zlepšenie občianskeho života. Na projekte spolupracuje mestská časť Košice Sídlisko KVP s občianskym združením Spolka a ďalšími odborníkmi a odborníčkami na krajinnú architektúru, urbanizmus či mobilitu.

New European Bauhaus Prizes 2024

Zoznam víťazov

 

 

Information for our members: New European Bauhaus | ICOM ICDAD

 

 

Zdroj, 27.5.2024, elz