Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 4: Digitalizácia; priemysel a vesmír

Cestovné granty

Možnosť účasti na burze partnerov tzv. brokerage events s preplatením cestovných nákladov.