Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zoznamy výziev na roky 2021 – 2022

Národná kancelária Horizontu pre vás pripravila sériu informačných letákov s prehľadom výziev na roky 2021 – 2022 pre jednotlivé oblasti nového rámcového programu Horizont Európa.

Aktuálne prinášame v letákovej forme zoznam výziev pre:

oblasť Výskumné infraštruktúry;

klaster 1: Zdravie;

klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť;

klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír_výzvy časť Industry

klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír_výzvy časť Space

klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír_výzvy časť Digital

klaster 5: Klíma, energetika a mobilita;

klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Misia: Dohoda o pôde pre Európu

Misia: Obnovme naše oceány a vody do 2030

Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Misia: Adaptácia na zmenu klímy – aktualizovaný leták

Európske partnerstvá:

Spoločný podnik pre čistý vodík – Clean Hydrogen Joint Undertaking

Spoločný podnik pre európske železnice – Europe´s Rail Joint Undertaking

Spoločný podnik pre čisté letectvo – Clean Aviation Joint Undertaking

Európske partnerstvo integrovaného riadenia letovej prevádzky – SESAR 3 Joint Undertaking

Postupne budeme pridávať aj ďalšie letáky.

Letáky následne nájdete aj pod jednotlivými oblasťami/klastrami.

Pre viac informácií k výzvam a programu kontaktujte na Slovensku príslušný národný kontaktný bod pre danú oblasť programu.

23.7.2021, akt.21.3.2022