Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzvy v oblastiach energetiky a mobility Klastra 5 zaznamenali vysoký záujem

Európska komisia zverejnila počty predložených projektových návrhov do jednotlivých tém troch výzviev programu Horizont Európa Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita (Destinácie 2,5 a 6), ktoré mali uzávierku 6. septembra 2022. Výzvy boli zameraná na:

 • medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu – konkrétne batérie (výzva)
 • energeticky účinné, udržateľné a klimaticky neutrálne budovy a priemyselné zariadenia (výzva)
 • bezpečnú, pružnú dopravu a pokročilé služby pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru (výzva)

Ako je vidieť z prvých štatistík, ktoré EK zverejnila, výzvy zaznamenali veľký záujem zo strany žiadateľov o finančnú podporu svojich inovatívnych myšlienok. Spolu bolo v rámci troch výziev Klastra 5 s alokovaným rozpočtom 283 milióna EUR predložených až 329 projektových návrhov nasledovne:

Výzva oblasť (počet tém) alokovaný rozpočet na výzvu v MEUR požadovaný rozpočet v žiadostiach v MEUR počet predložených žiadostí predpokladaný počet schv. žiadostí
HORIZON-CL5-2022-D4-01 Energy (5) 54,00 670,5 127 10
HORIZON-CL5-2022-D2-01

Energy/Transport (11)
(Batteries Partnership)
138,00 508,7 100 24
HORIZON-CL5-2022-D6-02 Transport (7) 91,00 700,0 102 15
Spolu 283,00 329

Horizon Europe Cluster 5 Call latest Sept 2022

Prehľad podaných projektových návrhov v rámci jednotlivých tém výzvy HORIZON-CL5-2022-D4-01:

 • HORIZON-CL5-2022-D4-01-01: 29 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D4-01-02: 25 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D4-01-03: 40 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D4-01-04: 18 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D4-01-05: 15 projektových návrhov

Prehľad podaných projektových návrhov v rámci jednotlivých tém výzvy HORIZON-CL5-2022-D2-01 :

 • HORIZON-CL5-2022-D2-01-01 (IA): 5 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D2-01-02 (RIA): 12 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D2-01-03 (RIA): 1 projektový návrh
 • HORIZON-CL5-2022-D2-01-04 (IA): 7 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D2-01-05 (RIA): 16 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D2-01-06 (RIA): 11 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D2-01-07 (RIA): 14 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D2-01-08 (CSA): 1 projektový návrh
 • HORIZON-CL5-2022-D2-01-09 (RIA): 15 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D2-01-10 (RIA): 11 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D2-01-11 (CSA): 7 projektových návrhov

Prehľad podaných projektových návrhov v rámci jednotlivých tém výzvy HORIZON-CL5-2022-D6-02:

 • HORIZON-CL5-2022-D6-02-01 (IA): 8 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D6-02-02 (IA): 11 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D6-02-03 (RIA): 6 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D6-02-04 (IA): 20 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D6-02-05 (RIA): 31 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D6-02-06 (IA): 15 projektových návrhov
 • HORIZON-CL5-2022-D6-02-07 (RIA): 11 projektových návrhov

Aktuálne sa začal hodnotiaci proces predložených návrhov. Ukončenie hodnotiaceho procesu sa očakáva vo februári 2023. Výsledky z hodnotiaceho procesu budú žiadateľom oznámené individuálne.

Zdroj: FTO portal, CINEA, zverejnené 29.9.2022, aktualizácia 12.10.22, mit