Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzvy pre oblasť priemysel zaznamenali vysoký záujem

Prvé výzvy programu Horizont Európa pre klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, ktoré sa orientovali na oblasť priemysel (Destinácia 1 a Destinácia 2 pracovného programu Horizont Európa pre roky 2021 a 2022), mali deadline dňa 23.09.2021.

Vo výzvach bolo podaných spolu až 521 projektových návrhov.

Nižšie nájdete prehľad počtu podaných projektových návrhov v jednotlivých témach uzatvorených výziev:

Témy v rámci Destinácie: Klimaticky neutrálna, cirkulárna a digitalizovaná výroba Typ akcie Počet podaných projektových návrhov
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-01 AI  enhanced  robotics  systems  for smart manufacturing (AI, Data and Robotics – Made in Europe Partnerships) IA 22
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-02 Zero-defect manufacturing towards zero-waste (Made in Europe Partnership) IA 48
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-03  Laser-based  technologies  for  green manufacturing (Photonics – Made in Europe Partnerships) RIA 39
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-05 Manufacturing technologies for bio-based materials (Made in Europe Partnership) RIA 58
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-07 Artificial Intelligence for sustainable, agile manufacturing (AI, Data and Robotics – Made in Europe Partnerships) IA 23
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-08  Data-driven  Distributed  Industrial Environments (Made in Europe Partnership) IA 21
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-10 Digital permits and compliance checks for buildings and infrastructure IA 8
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-11 Automated tools for the valorisation of construction waste RIA 12
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-12 Breakthrough technologies supporting technological sovereignty in construction RIA 16
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-14 Deploying industrial-urban symbiosis solutions for the utilization of energy, water, industrial waste and by-products at regional scale (Processes4Planet Partnership) RIA 15
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-16 Hubs for Circularity European Community of Practice (ECoP) platform (Processes4Planet Partnership) CSA 2
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-17 Plastic  waste  as  a  circular  carbon feedstock for industry (Processes4Planet Partnership) IA 7
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-18  Carbon  Direct  Avoidance  in  steel: Electricity and hydrogen-based metallurgy (Clean Steel Partnership) IA 2
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-19  Improvement  of  the  yield  of  the iron and steel making (Clean Steel Partnership) IA 6
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-20  Reducing  environmental  footprint, improving circularity in extractive and processing value chains IA 8
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-21  Design  and  optimisation  of  energy flexible industrial processes (Processes4Planet Partnership) IA 8
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-22 Adjustment of Steel process production to prepare for the transition towards climate neutrality (Clean Steel Partnership) IA 1

Témy v rámci Destinácie: Zvýšená autonómia v kľúčových strategických hodnotových reťazcoch pre odolný priemysel Typ akcie Počet podaných projektových návrhov
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-01 Ensuring circularity of composite materials (Processes4Planet Partnership) RIA 34
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-03 Identifying future availability of secondary raw materials RIA 1
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-04 Developing climate-neutral and circular raw materials IA 9
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-05 Building EU-Africa partnerships on sustainable raw materials value chains CSA 4
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-06  Innovation  for  responsible  EU  sourcing  of primary raw materials, the foundation of the Green Deal RIA 7
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-07  Building  innovative  value  chains  from  raw materials to sustainable products IA 4
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-08 Establishing EU led international community on safe- and sustainable-by-design materials to support embedding sustainability criteria over the life cycle of products and processes CSA 3
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-09 Promote Europe’s availability, affordability,  sustainability  and  security  of  supply  of  essential  chemicals  and  materials IA 1
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-10  Paving  the  way  to  an  increased  share  of recycled plastics in added value products RIA 11
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-11  Safe-  and  sustainable-by-design  polymeric materials RIA 10
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-12 Safe- and sustainable-by-design metallic coatings and engineered surfaces RIA 18
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-14 Development of more energy efficient electrically heated catalytic reactors IA 8
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-16  Creation  of  an  innovation  community  for solar fuels and chemicals CSA 2
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-17  Advanced  materials  for  hydrogen  storage RIA 19
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-20  Antimicrobial,  Antiviral,  and  Antifungal Nanocoatings RIA 47
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-25 Biomaterials database for Health Applications CSA 2
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-26 Sustainable Industry Commons RIA 6
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-27 Innovation Radar, Tech Due Diligence and Venture Building for strategic digital technologies CSA 7
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-28 Re-opening industrial sites preparatory action – Promoting a sustainable strategy for Europe’s industrial future CSA 1
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-29  ‚Innovate  to  transform‘  support  for SME’s sustainability transition CSA 25
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-31 European Technological and Social Innovation Factory RIA 6

Kontakt na Slovensku

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 18.10.2021, erh