Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na vyjadrenie záujmu: Pilotné živé laboratóriá JRC

living lags JRC

Živé laboratóriá predstavujú moderný spôsob vytvárania prostredia zameraného na používateľa, ktorý umožňuje inovácie, spolutvorbu a rozvoj začínajúcich podnikov.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC) vyhlásilo výzvu na vyjadrenie záujmu o spoluvytváranie živých laboratórií v dvoch výskumných lokalitách, Ispra v Taliansku a Petten v Holandsku, s cieľom nájsť riešenia v oblasti inteligentných miest (smart cities).

Pilotná výzva je otvorená pre verejné a súkromné organizácie, najmä pre malé a stredné podniky a začínajúce podniky.

Budúce riešenia mobility v Ispre zahŕňajú: ad-hoc zdieľané jazdy, automatizované doručovanie od dverí k dverám, konektivitu a komunikáciu vozidiel (V2X), automatizovanú kyvadlovú dopravu, robo-taxi aj riešenia pre čisté vozidlá.

Digitálne energetické riešenia v Ispre a Pettene pozostávajú z: technológií a nástrojov inteligentného mesta na riadenie energie, IoT zariadení a systémov a v neposlednom rade pokročilých nástrojov na analýzu a vizualizáciu údajov.

Ponuka obsahuje: kontrolované mestské prostredie, špičkové laboratóriá a technickú podporu, vedecké znalosti, pokročilé infraštruktúry a poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva a komercializácie.

Pozrite sa na zariadenia a laboratóriá alebo si urobte virtuálnu prehliadku.

Ako sa prihlásiť ?

Stiahnite si a vyplňte formulár na vyjadrenie záujmu. Odoslať ho je potrebné na e-mailovú adresu: JRC-livinglabs@ec.europa.eu.  

Táto výzva je otvorená do 31. decembra 2021.

Návrhy možno predkladať kedykoľvek. Interná komisia JRC bude pravidelne vyhodnocovať žiadosti. O výsledkoch výberového procesu budú žiadatelia informovaní približne každé 3 mesiace.

Úspešní žiadatelia budú neskôr zaradení do užšieho výberu a dohodnú si stretnutie na prediskutovanie návrhov.

Viac informácií:

Zverejnené 16.9.2021, slord