Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na predkladanie návrhov o prvé ceny nového európskeho Bauhausu

Na konferencii nového európskeho Bauhausu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. až 23. apríla 2021, spustili komisárky Gabriel a Ferreira výzvu na predkladanie návrhov o prvé ceny nového európskeho Bauhausu.

Uchádzači sa môžu zapojiť o ceny v desiatich kategóriách od „výrobkov a životného štýlu“ po „nové miesta na stretávanie a zdieľanie“. Všetky kategórie sú zamerané na základné piliere tejto iniciatívy – udržateľnosť, kvalita skúseností a inklúzia.

Pre každú z desiatich kategórií bude k dispozícii aj osobitná časť s názvom „New European Bauhaus Rising Stars“ (Vychádzajúce hviezdy nového európskeho Bauhausu), pre uchádzačov do 30 rokov. Cieľom je podporiť a povzbudiť mladú generáciu, aby pokračovala v rozvíjaní nových myšlienok a jedinečných konceptov.

Termín na predkladanie žiadostí je 31. mája 2021.

Prihlásiť sa môžu štátni príslušníci krajín EÚ aj tretích krajín, pokiaľ sú ich koncepcie, nápady a projekty skutočne vyvinuté alebo fyzicky umiestnené v EÚ. Hodnotiaca komisia najskôr posúdi oprávnenosť všetkých prihlásených.

Potom bude prebiehať online verejné hlasovanie, ktoré bude prístupné všetkým odoberateľom informačného newslettra nového európskeho Bauhausu. Pred udelením cien porota zložená z nových partnerov nového európskeho Bauhausu vyberie tri projekty s najvyšším počtom hlasov v každej kategórii a časti. Víťazi získajú finančnú odmenu a podporu pri šírení informácií o ich projekte.

Viac informácií: