Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva EIT Urban Mobility pre začínajúce podniky

EIT Urban Mobility v rámci programu ScaleTHENGlobal otvoril novú výzvu pre žiadateľov. Celkovo vyberie 5 startupov z celého sveta, ktoré sa zapoja do aktivít na podporu globálneho dosahu pre začínajúce mestské mobility so sídlom mimo Európskej únie.

Welcome2Europe – Globálny podporný program pre medzinárodné startupy bude hostiť 5 medzinárodných začínajúcich spoločností zameraných na Európu a poskytne im príležitosť predstaviť sa potenciálnym investorom a partnerom z miestnych hubov. Táto aktivita podporí zapojenie začínajúcich podnikateľov, malých a stredných podnikov, výrobcov originálnych zariadení, dodávateľov, verejnej správy a potenciálnych investorov. Školenia a workshopy, ktorých sa v rámci programu vybrané start-upy zúčastnia budú zamerané na zdokonalenie prezentačných zručností a nadväzovanie kontaktov s potenciálnymi zákazníkmi.

Welcome2Europe ďalej poskytne:

  • účasť na online partnerských a networkingových podujatiach s kľúčovými zainteresovanými hráčmi (ako sú začínajúce podniky, malé a stredné podniky, výrobcovia originálneho vybavenia, dodávatelia, potenciálni investori a verejná správa) pre zúčastnené strany začínajúcej mestskej mobility,
  • účasť na workshopoch a stretnutiach s medzinárodnými mentormi a odborníkmi,
  • prístup alebo účasť na svetovom kongrese Smart City Expo,
  • predstavenie a prístup do miestneho ekosystému,
  • prístup k sieti a ekosystému mestskej mobility EIT.

Termín na predloženie prihlášok je už 20. augusta 2021. Registrujte sa a vyplňte prihlášku na stránke EIT Urban Mobility.

Príručka pre žiadateľov – Guide for Applicants on the EIT Urban Mobility Business Creation ScaleTHENGlobal Welcome2Europe 2021, Startup Eligibility & the Selection Process

Proces hodnotenia projektových žiadostí v 4 krokoch:

Zdroj: EIT Urban Mobility, zverejnené 12.8.2021, mit