Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výkonná agentúra ERC hľadá národných expertov

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERC Executive Agency) hľadá vyslaných národných expertov na tieto pozície:

1. Manažment vedeckého hodnotenia (oddelenie B.2)

2. Kvantitatívna a štatistická analýza (B.2)

3. Vedy o živej prírode (B.3)

4. Fyzikálne vedy (fyzika, chémia, materiálové vedy, vedy o zemi a vesmíre) (B.4)

5. Technické vedy (všetky oblasti) (B.4)

6. Informatika a/alebo matematika (B.4)

7. Spoločenské a humanitné vedy (archeológia, kognitívne vedy alebo humánna geografia) (B.5)

8. Komunikácia (A.2)

9. Etika (B.1)

Záujemcovia by môžu obrátiť na Stále zastúpenie SR v Bruseli, prostredníctvom ktorého je možné zaslať všetky prihlášky najneskôr do piatka 29. apríla 2022 do 12.00 hod. bruselského času. (Upozorňujeme, že prihlášky je potrebné zasielať iba cez stále zastúpenia. Žiadosti zaslané priamo agentúre ERCEA sa nebudú brať do úvahy.)

Viac informácii a požiadavky pre jednotlivé oblasti: ERCEA/SNE/194/2021

Kontakt v SR pre viac informácii – ERC NCP

Zdroj: ERC, zverejnené 2.1.2022 (aktualizované 30.3.2022), zur