Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vyhodnotenie výzvy na Excellence Hubs

Do výzvy HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04 zameranej na Excellence Hubs bolo podaných celkom 102 žiadostí.

53 slovenských subjektov bolo účastníkmi v 12 žiadostiach, z toho 2 subjekty v pozícii koordinátora.

1 slovenský koordinátor sa umiestnil na reserve liste.

7 slovenských subjektov je v projektoch, ktoré sa umiestnili na main liste a 6 slovenských subjektov je v projektoch, ktoré sa umiestnili na reserve liste.

Celková miera úspešnosti výzvy – podané žiadosti vs. schválené je 9,53%.

Ďalšia výzva zameraná na Excellence Hubs by mala byť uverejnená 28. 9. 2023 s uzávierkou 7. 3. 2024.

Ak by ste mali záujem o pre-screening žiadosti pred jej podaním, k dispozícii Vám je NCP pre danú oblasť – Kvetoslava Papanová.