Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vyhlásenie víťaziek Ceny EÚ pre ženy inovátorky za rok 2021

women innovation 2021

Na samite Európskej rady pre inovácie, ktorý sa konal v Bruseli, Európska komisia oznámila mená víťaziek tohtoročnej Ceny EÚ pre ženy inovátorky. Táto cena sa udeľuje najtalentovanejším podnikateľkám z celej EÚ a zo všetkých krajín zapojených do programu Horizont Európa, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inovácie. Je financovaná z programu Horizont Európa a v gescii Výkonnej agentúry pre Európsku radu pre inováciu a MSP (EISMEA).

Víťazkami, ktoré vybrala porota nezávislých odborníkov, sú:

  • Merel Boers z Holandska: spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti NICO-LAB, ktorá ponúka lekárom špičkové technológie na zlepšenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
  • Mathilde Jakobsen z Dánska: spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka digitálnej platformy Fresh.Land, ktorá skracuje a digitalizuje potravinový dodávateľský reťazec a poskytuje jednoduchý prístup ku kvalitným potravinám,
  • Daphne Haimová-Langford z Izraela: zakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti Tarsier Pharma, ktorá vyvíja disruptívne zdravotné riešenia na liečbu autoimunitných a zápalových očných chorôb.

Každá z nich dostane peňažnú cenu vo výške 100 000 eur.

Okrem toho cenu v kategórii Perspektívna inovátorka (Rising Innovator) za rok 2021, ktorá sa udeľuje výnimočným inovátorkám do 30 rokov, dostali Ailbhe a Isabel Kean z Írska, zakladateľky spoločnosti Izzy Wheels. Ich spoločnosť vytvára módne kryty na kolesá invalidných vozíkov. Ailbhe a Isabel Kean dostanú peňažnú cenu vo výške 50 000 eur.

Súvislosti

Vytvorenie Únie rovnosti, ktorá podporuje rovnosť žien a mužov vo všetkých sférach života, je jednou z hlavných priorít Komisie. Komisia spolupracuje s členskými štátmi a krajinami zapojenými do programu Horizont Európa s cieľom prekonať prekážky brániace podnikaniu žien a pomôcť vytvoriť v Európe spravodlivé, inkluzívne a prosperujúce inovačné ekosystémy.

Cena EÚ pre ženy inovátorky, ktorá bola po prvý raz udelená v roku 2011, je oslavou podnikateliek, ktoré stoja za prevratnými inováciami. EÚ sa jej udeľovaním snaží zvyšovať informovanosť o potrebe väčšieho počtu žien inovátoriek a vytvoriť vzory pre ženy a dievčatá na celom svete.

Viac informácií:

Zverejnené 30.11.2021, slord