Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Všetky otvorené výzvy v novej sekcii na webe

Na našom webe pre program Horizont Európa sme pre vás pripravili novú sekciu s názvom – Aktuálne otvorené výzvy. Sekcia obsahuje prehľad výziev podľa štruktúry programu Horizont Európa a umožňuje prehľadné filtrovanie.

Pripomíname, že od konca júna je otvorených množstvo výziev a publikované sú už aj na FTO portáli. Pri príprave projektového návrhu starostlivo sledujte texty výziev a zároveň sa obráťte na príslušné NCP (národný kontaktný bod programu), ktoré vám poskytne všetky relevantné informácie.

Pre informácie k jednotlivým výzvam kontaktujte príslušné NCP.