Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k prioritám výskumu v oblasti čistej energie a mobility

Na tému nových výziev a priorít vo výskume a inováciách v oblastiach čistej energie a mobility (clean energy and mobility) spustila Európska komisia online prieskum. Zistenia prieskumu prispejú k vypracovaniu dokumentu (reflexion document), ktorý bude slúžiť ako podklad na určenie budúcich priorít v týchto oblastiach pre Európsku úniu.

Otázky z dotazníka si môžete vopred prejsť v PDF EU Survey.

Na dokončenie prieskumu nie je potrebné odpovedať na otvorené otázky v časti B. Vaše odpovede budú považované za dôverné a anonymné.

 

Budeme radi ak sa do online prieskum zapojíte. Vítaná je široká účasť príslušných zainteresovaných strán.

 

Zdroj: EU Survey, 10.4.2024, mit