Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k iniciatíve na ochranu demokracie

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k pripravovanej iniciatíve „Ochrana demokracie“, ktorú prezidentka Ursula von der Leyen oznámila vo svojom prejave o stave Únie v roku 2022.

V rámci konzultácie, ktorá bude otvorená do 13. apríla 2023, sa budú zhromažďovať názory potrebné na ochranu a posilnenie demokracie v EÚ. Verejná konzultácia bude prístupná vo všetkých jazykoch EÚ.

Konzultácia bude základom iniciatívy “ Ochrana demokracie“, ktorú chce komisia zverejniť do leta 2023. Táto iniciatíva bude zahŕňať konkrétne legislatívne návrhy zamerané na ochranu našich demokracií pred subjektami financovanými tretími krajinami alebo s nimi prepojenými, ktoré môžu ovplyvniť verejnú mienku a demokraciu.

Jej cieľom bude aj podpora slobodných a spravodlivých volieb, posilnenie občianskej spoločnosti a občianskej angažovanosti a preskúmanie opatrení, ktoré už boli prijaté na úrovni EÚ v rámci európskeho akčného plánu pre demokraciu.

EK, elz, 21.2.2023