Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Úspechy slovenských žiadateľov vo výzvach klastra 5

V ostatných výzvach Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita, ktoré mali uzávierku 5. septembra2023, uspeli viacerí slovenskí žiadatelia.

Ide o výzvy z druhej vlny z roku 2023, ktoré sa otvárali v 4 destináciách 4. mája 2023:

  • Výzva HORIZON-CL5-2023-D2-02 s troma témami zameranými na podporu výskumu pokročilých budúcich technológií batérií;
  • Výzva HORIZON-CL5-2023-D3-02 so 16 témami, ktorých aktivity sú zamerané na na inovatívne spôsoby využívania energie z obnoviteľných zdrojov, na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie a jej skladovanie.
  • Výzva HORIZON-CL5-2023-D4-02 s 5 témami zameraná na energeticky účinné, udržateľné a klimaticky neutrálne budovy a priemyselné zariadenia v kontexte energetickej transformácie;
  • Výzva HORIZON-CL5-2023-D6-01 s 13 témami v oblasti prepojenej, kooperatívnej a automatizovanej mobility s fokusom na bezpečnosť a odolnosť pre všetky dopravné módy.

Prehľadná tabuľka:

výzva počet tém celkový
počet predložených
projektových návrhov
celkový počet
schválených projektov

(miera úspešnosti v %)
Slovenská účasť
HORIZON-CL5-2023-D2-02 3 35 6
(17,14 %)
5 SK účastí v 4 návrhoch
(1 úspešný projekt)
HORIZON-CL5-2023-D3-02 16 292 35
(12 %)
5 SK účastí v 5 návrhoch
HORIZON-CL5-2023-D4-02 5 70 9
(12,86 %)
17 SK účastí v 6 návrhoch
(1 úspešný projekt)
HORIZON-CL5-2023-D6-01 13 126 22
(17,46 %)
8 SK účastí v 6 návrhoch
SPOLU 37 523 72
(13,76 %)
35 SK účastí
v 21 projektových návrhoch

Celkovo bolo do výziev predložených viac ako 550 projektových žiadostí. Z celkového počtu predložených žiadostí splnilo 523 podmienky oprávnenosti a úplnosti a postúpili do hodnotiaceho procesu, ktorý bol ukončený koncom novembra 2023. Z celkového počtu 523 hodnotených projektových návrhov bolo 72 odporučených na financovanie, čo predstavuje skoro 14 % mieru úspešnosti.

Do konzorcií projektov sa v týchto 4 výzvach zapojili slovenskí žiadatelia 35 krát v 21 projektových návrhoch

Na zozname schválených projektov uspeli 4 slovenské organizácie v dvoch projektoch, ktoré sa začnú realizovať v druhej polovici 2024.

Ďalšie 4 projekty so slovenskou účasťou skončili na rezervnom zozname a 5 kvalitných projektových návrhov, napriek tomu, že získali dostatočný počet bodov a presiahli hranicu úspešnosti – tzv. treshold neboli odporučené na financovanie.

Slovenským žiadateľom gratulujeme a prajeme im úspešnú implementáciu projektov, do ktorých sú zapojení! Podpisy grantových zmlúv sa očakávajú na jar 2024.

Úspešní slovenskí žiadatelia:

  • Žilinská univerzita v Žiline
  • InoBat Auto
  • Kajo s.r.o.
  • Žilinský samosprávny kraj

Zdroj: EK, 18.12.2023, mit