Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Univerzity združené v LERU predstavili svoje plány rodovej rovnosti

Európska komisia zaviedla v programe Horizont Európa požiadavku, aby mali univerzity plán rodovej rovnosti k tomu, aby sa ich výskumní pracovníci mohli zúčastňovať na rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie, v súčastnosti Horizont Európa. Táto požiadavka sa týka verejných orgánov, výskumných organizácií a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z krajín EÚ a asociovaných krajín pri čerpaní grantov z programu Horizont Európa s uzávierkami v tomto roku 2022 a neskôr.

Plán rodovej rovnosti je strategický dokument, ktorý od univerzít vyžaduje, aby zvážili rodový profil svojej organizácie a identifikovali nerovnosti a opatrenia, ktoré možno prijať na ich odstránenie.

Dvadsaťtri členských univerzít LERU zverejnilo na webovej stránke LERU plány rodovej rovnosti členských univerzít.

LERU víta rozhodnutie Komisie zaviesť kritérium plánu rodovej rovnosti pre program Horizont Európa a považuje rovnosť za kľúčovú súčasť toho, ako akademické inštitúcie podporujú odolnú a udržateľnú spoločnosť. V budúcnosti bude LERU vyzývať svojich členov, ako aj Európsku komisiu, aby sa zamerali na to, ako plány rodovej rovnosti pomôžu zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť pri vytváraní inkluzívneho vzdelávacieho a výskumného prostredia pre všetkých.

Viac informácií:

Zverejnené 7.2.2022, slord