Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Súťaž Nového európskeho Bauhausu 2022 otvorená

new european bauhaus prizes 2022

Od 18. januára je možné podávať prihlášky v súťaži o ceny Nového európskeho Bauhausu za rok 2022.

Ceny sa udelia projektom a nápadom, ktoré prispievajú ku krásnym, udržateľným a inkluzívnym miestam, a to v štyroch kategóriách:

  1. obnovenie spojenia s prírodou;
  2. znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti;
  3. uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú;
  4. posilnenie dlhodobého a integrovaného myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus.

Príspevky sa budú posudzovať s ohľadom na tri základné hodnoty iniciatívy: udržateľnosť, estetiku a inklúziu. Vítané sú prihlášky od účastníkov zo všetkých členských štátov, ako aj z celého sveta, pokiaľ sa ich projekty/nápady nachádzajú v Európskej únii.

V každej kategórii sú dva paralelné súťažné okruhy:

  1. Ocenenia Nového európskeho Bauhausu“ za zrealizované príklady v posledných dvoch rokoch a
  2. Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu“ za koncepcie alebo nápady mladých tvorcov do 30 rokov.

Okrem 16 cien udelených porotou (jeden víťaz a jeden uchádzač na druhom mieste pre každú kategóriu v každom okruhu) sa vyberú dve ďalšie ceny na základe verejného hlasovania spomedzi najlepších príspevkov. Celkovo získa 18 víťazov peňažnú odmenu do výšky 30 000 EUR, ako aj komunikačný balíček, ktorý im pomôže ďalej vyvíjať a propagovať ich iniciatívy.

Prihlášky sa môžu podávať do 28. februára 2022, 19:00 hod.

Súvislosti

Nový európsky Bauhaus je environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt s cieľom kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe pomôcť realizovať Európsku zelenú dohodu.

Nový európsky Bauhaus, ktorý spustila predsedníčka von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020, bol spoločne koncipovaný s tisíckami ľudí a organizácií v celej Európe aj za jej hranicami.

V septembri 2021 sa iniciatíva posunula zo spoločného koncipovania k realizácii na základe oznámenia Komisie, v ktorom sa stanovujú politické opatrenia a financovanie, aby sa iniciatíva stala skutočnosťou.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 19.1.2022, slord