Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Súťaž Horizon Impact Award 2022: uzávierka predĺžená do 6. apríla 2022

Európska komisia vyhlásila nový ročník ceny Horizon Impact Award, ktorá je určená projektom financovaným EÚ, ktorých výsledky majú spoločenský vplyv v celej Európe i mimo nej. Cena je uznaním a ocenením najvplyvnejších a najvýraznejších výsledkov projektov v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 (2014 – 2020) a jeho predchodcu, 7. rámcového programu (2007 – 2013).

Po úspechu pilotných ročníkov v rokoch 2019 a 2020 sa cena Horizon Impact Award 2022 vracia s vyššou finančnou odmenou a väčším počtom víťazov. Ročník 2022 bude mať teraz šesť šampiónov, z ktorých každý získa 25 000 EUR.

Do súťaže sa možno prihlásiť do 8. marca 2022. Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v Bruseli v roku 2022.

Súvislosti

Cieľom tejto ceny je poukázať na širšie sociálno-ekonomické prínosy investícií EÚ do výskumu a inovácií a povzbudiť a inšpirovať príjemcov projektov, aby využívali výsledky svojho výskumu na vytváranie hodnôt pre celú spoločnosť.

Víťazné projekty z roku 2020 prispeli k cieľom Európskej zelenej dohody, vytvorili novú technologickú oblasť s potenciálom využitia v širokom spektre priemyselných odvetví, pomohli zlepšiť kvalitu života detí s konečným štádiom srdcového zlyhania, ktoré čakajú na operáciu transplantácie srdca, vytvorili environmentálny a politický vplyv ochranou morského ekosystému a prispeli k zachovaniu európskeho kultúrneho a historického dedičstva.

Víťazné projekty z roku 2019 prišli s novým liekom na zriedkavú chorobu, pomohli zabrániť zneužívaniu detí, zvýšili bezpečnosť prehliadania webu, vyvinuli energeticky účinný systém zvlhčovania vzduchu a ochránili pobrežné oblasti pred dôsledkami zmeny klímy.

Viac informácií:

Zverejnené 10.1.2022, aktualizované 8.3.2022 slord