Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Súťaž EIT Manufacturing pre ženy inovátorky – predĺžený deadline

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v rámci EIT, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti, pričom pre oblasť výroby je to EIT Manufacturing.

EIT Manufacturing vyhlásilo súťaž LEADERS – Women Innovators in Manufacturing at EIT RIS, ktorá je otvorená do 03.09.2021 23:00 CET.

Súťaž sa zameriava na inovátorky (t. j. profesionálky, výskumníčky alebo podnikateľky) z krajín oprávnených v rámci EIT RIS, ktoré zohrali vedúcu úlohu pri vývoji inovatívnych riešení týkajúcich sa výroby so silným finančným, environmentálnym alebo spoločenským dopadom.

Open RIS Call

Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 12.07.2021, erh